ویدیوها

euronews_icons_loading
بارش تگرگ در شمال غربی چین

بارش تگرگ در شمال غربی چین

دانه های تگرگی که گاه قطر آنها به ۲۲ میلیمتر می رسید، روز یکشنبه بعدازظهر در بسیاری از مناطق شهر لونگنان در بخش تانچانگ در شمال غربی چین شروع به باریدن گرفت و در پی آن بر روی مناظر این شهر لایه ای سفیدرنگ به ارتفاع سه تا چهار سانتیمتر شکل گرفت. در جریان بارش تگرگ به تاسیسات دولتی، خودروها و فرآورده های کشاورزی آسیب رسید.