ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض به اصلاح قوانین کار در فرانسه

اعتراض به اصلاح قوانین کار در فرانسه

هزاران نفر در پاریس پایتخت فرانسه، روز سه شنبه جمع شدند و از قانونگذاران این کشور خواستند علیه لایحه بحث برانگیز دولت برای اصلاح قوانین کار رای دهند. در جریان این اعتراض دو ساعته که در چند صد متری پارلمان این کشور برگزار شد، شماری از رهبران اتحادیه ها و سندیکاها و همچنین تعدادی از دست اندرکاران هنر موسیقی نیز حضور داشتند.