ویدیوها

euronews_icons_loading
مسابقه ای برای پرش با خودرو

مسابقه ای برای پرش با خودرو

استوارت پتمن ۲۷ ساله توانست امسال در مسابقه سالانه پرش با خودرو در جنوب انگلستان به پیروزی برسد.