ویدیوها

euronews_icons_loading
مانور نظامی در نزدیکی قطب شمال

مانور نظامی در نزدیکی قطب شمال

یک گروه رزمی وابسته به نیروهای ویژۀ جمهوری چچن روسیه در نزدیکی قطب شمال مشغول تمرین هستند.