ویدیوها

euronews_icons_loading
لندن؛ حفره ای در خیابان خودرو را می بلعد

لندن؛ حفره ای در خیابان خودرو را می بلعد

یک خودرو روز پنجشنبه طعمه حفره ای در یکی خیابانهای شهر لندن شد. لوله های آب و فاضلاب شهری مانع از فرو افتادن این خودرو در این حفره شدند. پلیس از ساکنان ناحیه خواست به نقطه حادثه نزدیک نشوند.