ویدیوها

euronews_icons_loading
تایرهای سوزان آسمان بخشی از اسپانیا را سیاه اندود کردند

تایرهای سوزان آسمان بخشی از اسپانیا را سیاه اندود کردند

مقامهای اسپانیایی روز جمعه از ساکنان ناحیه سسنا در جنوب مادرید خواستند از خانه های خود بیرون نیایند.

دود ناشی از آتش سوزی در انبار تایرهای فرسوده در این منطقه آسمان را پوشانده است. شهردار سسنا در مصاحبه رادیویی گفت از ساکنان سه محله درخواست شده است تا پایان آتش سوزی و پایین آمدن میزان آلاینده در خانه هایشان بمانند.