ویدیوها

euronews_icons_loading
حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

گودالی به طول ۲۰۰ متر که صبح روز چهارشنبه در اثر ریزش خیابان در شهر فلورانس ایتالیا بوجود آمد، حدود ۲۰ خودرو را که در حاشیه رودخانه «ارنو» و در نزدیکی پل مشهور «پونته وکیو» پارک شده بودند در خود بلعید. به گفته شهردار فلورانس این حادثه هیچ تلفاتی به همراه نداشت.