ویدیوها

حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

<p>گودالی به طول ۲۰۰ متر که صبح روز چهارشنبه در اثر ریزش خیابان در شهر فلورانس ایتالیا بوجود آمد، حدود ۲۰ خودرو را که در حاشیه رودخانه «ارنو» و در نزدیکی پل مشهور «پونته وکیو» پارک شده بودند در خود بلعید. به گفته شهردار فلورانس این حادثه هیچ تلفاتی به همراه نداشت.</p>