ویدیوها

euronews_icons_loading
یک خوک بزرگ مصنوعی نماد اعتراض در پارلمان تایوان

یک خوک بزرگ مصنوعی نماد اعتراض در پارلمان تایوان

لین چوان نخست وزیر جدید تایوان روز سه شنبه موفق به ارائه نخستین گزارش اداری خود به پارلمان این کشور نشد. قانونگذاران حزب ناسیونالیست یا کومین تانگ (KMT) که مخالفت دولت هستند صندلی های سالن اصلی پارلمان را در حالی که معترضان بیشتری در خارج از ساختمان با پلیس درگیر شده بودند اشغال کردند.

قانونگذاران حزب ناسیونالیست یک خوک بزرگ مصنوعی را بهمراه تصاویری از سون یات سن، پدر چین مدرن و پرچم تایوان را به نشانه اعتراض در پارلمان به نمایش درآورند و می گفتند که نخواهند گذاشت نخست وزیر لین چوان تریبون را در اختیار بگیرد.

خوک بزرگ مصنوعی مورد استفاده مخالفان در اشاره به مخالفت آنها با واردات گوشت خوک از آمریکا به تایوان است.