ویدیوها

euronews_icons_loading
تولد پاندایی نادر در بلژیک

تولد پاندایی نادر در بلژیک

پاندایی عظیم الجثه در باغ وحش بلژیک در رویدادی نادر، توله نری به وزن ۱۷۱ گرم بدنیا آورد. این توله پاندا بدوم کرک و مو است.