ویدیوها

euronews_icons_loading
کارائوکه با جیمز کوردن

کارائوکه با جیمز کوردن

ستاره و خالق همیلتون در شوی موسوم به «دیروقت» و کارائوکه به جیمز کوردن می پیوندد.