ویدیوها

euronews_icons_loading
افسر پلیس برای نجات سگ تن به آب می زند

افسر پلیس برای نجات سگ تن به آب می زند

نیروهای پلیس پرو در شمال شهر تروخیو سگی را که در کانال آب افتاده بود نجات می دهند. یکی از افسران پلیس به داخل کانال می رود و تلاش می کند سگ را از آب بگیرد. پس از چندین تلاش ناموفق، در نهایت او می تواند سگ را به بیرون از کانال هدایت کند.