ویدیوها

euronews_icons_loading
تولد پانداهای دو قلو در چین

تولد پانداهای دو قلو در چین

یک جفت پاندای روز دوشنبه در مرکزی تحقیقاتی در استان سیچوآن چین در سلامت کامل به دنیا آمدند. اینها نخستین پانداهای دوقلویی هستند که از آغاز سال جاری میلادی به دنیا آمده اند. هر دو ماده اند و ۱۴۴ و ۱۱۳ گرم وزن دارند.