ویدیوها

euronews_icons_loading
مشعل بازی های المپیک ۲۰۱۶ در آمازون برزیل

مشعل بازی های المپیک ۲۰۱۶ در آمازون برزیل

مشعل بازی های المپیک ۲۰۱۶ که در برزیل برگزار می شود در ۳۳۵ شهر این کشور و تا آغاز بازی ها در ۵ ماه اوت در ریودوژانیرو، در مجموع توسط ۱۲ هزار نفر دست بدست می شود. این مشعل به آمازون برزیل نیز رسید. پیش از این که این مشعل به ریودوژانیرو برسد حدود ۲۰ هزار کیلومتر از اراضی برزیل را دست بدست خواهد پیمود.