ویدیوها

euronews_icons_loading
وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

شاهزاده جورج، پسر دو ساله دوک و دوشس کمبریج روز جمعه به همراه والدین خود از نمایشگاه بین المللی نیروی هوایی بریتانیا واقع در پایگاه سلطنتی گلاسترشر بازدید کرد.

کنجکاوی شاهزاده کوچک مورد توجه عکاسان و خبرنگاران حاضر قرار گرفت و او را ستاره خبری نمایشگاه کرد.