ویدیوها

euronews_icons_loading
اجرای بزرگترین ارکستر جهان در آلمان

اجرای بزرگترین ارکستر جهان در آلمان

هزاران نوازنده روز یکشنبه، با اجرای ارکستری در آلمان، رکورد جهان را شکستند.

تعداد ۷۵۴۸ نوازنده در استادیوم فوتبال فرانکفورت جمع شده و برای مدت ۴۵ دقیقه به به رهبری ولف کرشک، به اجرا پرداختند.

رکورد قبلی در این باره متعلق به ارکستری بود که در بریزبن استرالیا با حضور ۳۰۰ نوازنده برگزار شد.