ویدیوها

euronews_icons_loading
رقابت حرفه ای های شیرجه آزاد جهان در «لا روشل» فرانسه

رقابت حرفه ای های شیرجه آزاد جهان در «لا روشل» فرانسه

حرفه ای های شیرجه آزاد از سراسر جهان در چهارمین مرحله از رقابت های این رشته ورزشی در سال ۲۰۱۶ در «لا روشل» واقع در غرب فرانسه گرد آمدند تا در برابر دیدگان نزدیک به هفتاد هزار تماشاچی هر آنچه را داشتند رو کنند.