ویدیوها

euronews_icons_loading
ژاپن گذشته خود را با جشنواره اسب گرامی داشت

ژاپن گذشته خود را با جشنواره اسب گرامی داشت

جشنواره سنتی سامورایی سوار بر اسب در منطقه ای از فوکوشیما برگزار شد. هشتاد مرد با پوشیدن زره سامورایی در این رویداد سه روزه شرکت کردند.