ویدیوها

افزایش درگیری ها در کشمیر هندوستان

افزایش درگیری ها در کشمیر هندوستان

<p>در اعتراض به کشته شدن یکی از رهبران ارشد شورشیان در اوایل ماه ژوئیه، معترضان بار دیگر به خیابانهای شهر سرینگر در ایالت جامو و کشمیر هندوستان آمدند. آنها با نیروهای امنیتی درگیر شده و به سوی ماموران سنگ پرتاب کردند.</p>