ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات در ریو دو ژانیرو همزمان با ورود مشعل المپیک

تظاهرات در ریو دو ژانیرو همزمان با ورود مشعل المپیک

سرانجام مشعل المپیک در میان جمعیت در خیابان های رو دو ژانیرو و با حضور گسترده نیروهای پلیس به سفر طولانی خود پایان داد. بسیاری از شهروندان از مخارج سنگین برپایی المپیک خشمگین بوده و تاکنون بارها علیه دولت اعتراض خیابانی راه انداخته اند. همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو باری دیگر تظاهرات برپا شد.