ویدیوها

euronews_icons_loading
جشنواره فانوسها در ژاپن

جشنواره فانوسها در ژاپن

جشنواره کانتو یکی از بزرگترین جشنواره های تابستانی در شمال شرقی ژاپن محسوب می شود و در شهر آکیتا آغاز شده است. در این جشنواره فانوسهایی بر روی ساقه های نی قرار می گیرند و به نمایش گذاشته می شوند. این جشنواره جهت دعا برای برداشت محصولات فراوان برگزار می شود. امسال بیش از ۲۸۰ ساقه نی تزئین شده با فانوس در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. طول بزرگترین ساقه نی در این جشنواره ۱۲ متر است که ۴۶ فانوس به آن آویخته شده است و ۵۰ کیلوگرم وزن دارد. انتظار می رود حدود یک میلون و ۴۰۰ هزار نفر در این جشنواره چهار روزه شرکت کنند.