ویدیوها

euronews_icons_loading
ساخت بزرگترین دوچرخه با لگو در دنیا

ساخت بزرگترین دوچرخه با لگو در دنیا

در جریان برگزاری بازیهای المپیک، بزرگترین سازه ای که به شکل دوچرخه با لگو ساخته شده بود، در ساحل ایپانما به نمایش درآمد.

برای ساختن این دوچرخه ۳۰۰۰ لگو استفاده شد و ساخت آن دو روز طول کشید. این دوچرخه ۲.۲۰ متر درازا و ۱.۶۵ متر ارتفاع دارد.