ویدیوها

euronews_icons_loading
بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

بروکسل روز دوستی با ژاپن را گرامی نگاه داشت

مسئولان شهر بروکسل با کمک شهروندان پایتخت بلژیک بیش از ششصد بگونیا در میدان بزرگ و تاریخی بروکسل کاشتند. این حرکت احترامی بود به دوستی پایدار بین بلژیک و ژاپن.