ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

هزاران نفر در ساعات اولیه روز شنبه در هاوانا تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا را جشن گرفتند.