ویدیوها

euronews_icons_loading
مسابقه الاغ سواری در ایتالیا

مسابقه الاغ سواری در ایتالیا

صدها گردشگر در کوکارو وتر، شهری در جنوب ایتالیا گرد آمدند تا از نزدیک شاهد مسابقه سنتی الاغ سواری باشند. مهار بعضی از این الاغ های چموش برای سوارانشان کمی سخت بود. این مسابقه با موسیقی سنتی و آواز همراه بود.

http://www.euronews.com/2016/08/15/italy-donkey-jockeys-make-ass-of-themselves