ویدیوها

euronews_icons_loading
بولیوی؛ آیین سالانه شکستن صخره برای طلب برکت برگزار شد