ویدیوها

euronews_icons_loading
موج سواری در خیابانهای سیلزده مسکو

موج سواری در خیابانهای سیلزده مسکو

موج سواران روسی جاری شدن سیل را برای نشان دادن مهارتشان مغتنم می شمارند. سیل خیابانهای این شهر را روز دوشنبه در بر گرفت.

خودروها به دلیل جاری شدن آب مجبور به حرکت کند هستند. در این میان موج سواری که توسط یک جیپ کشیده می شود چندین پرش انجام می دهد.

مسئولان خدمات اورژانس اعلام کرده اند بیش از ۸۰ نفر از خودروها و اتوبوسهای گرفتار در آب نجات داده شدند.