ویدیوها

euronews_icons_loading
کشیشی که حیوانات را با آب مقدس متبرک می کند

کشیشی که حیوانات را با آب مقدس متبرک می کند

در روز موسوم به روز سن روش صدها نفر در کشور بولیوی، به همراه سگهای خود به کلیسایی رفتند تا کشیش این کلیسا سگها را با آب مقدس متبرک کند. این کشیش برای این روز ویژه متبرک کردن سگها، برنامه ریزی دقیقی کرده بود که این برنامه ریزی شامل پیاده روی با سگها بود.
سن روش نام فردی است که در قرن سیزدهم میلادی در فرانسه زندگی می کرد و گفته می شود که توسط یک سگ نجات پیدا کرد.