ویدیوها

euronews_icons_loading
پلیس زیمبابوه معترضان به دولت را متفرق کرد

پلیس زیمبابوه معترضان به دولت را متفرق کرد

نیروهای پلیس ضدشورش در زیمبابوه، با پرتاب گاز اشک آور صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در اعتراض به برنامه های دولت تجمع کرده بودند، متفرق کرد. بحران کاهش ارزش واحد پول زیمبابوه، باعث بروز این اعتراضها شده بود.

رابرت موگابه، خطاب به مردم زیمبابوه گفته بود که هرکسی از شرایط کشور ناراضی است، می تواند زیمبابوه را ترک کند.