ویدیوها

euronews_icons_loading
برزیل: تظاهرات مخالفان میشل تمر در ریودوژانیرو

برزیل: تظاهرات مخالفان میشل تمر در ریودوژانیرو

مخالفان میشل تمر، رئیس جمهوری جدید برزیل در خیابان های ریودوژانیرو تظاهرات کردند. میشل تمر پس از برکناری دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد.