ویدیوها

euronews_icons_loading
شفق قطبی بار دیگر بر فراز فنلاند

شفق قطبی بار دیگر بر فراز فنلاند

شفق قطبی جذاب و دیدنی بار دیگر بر فراز فنلاند قابل مشاهده شد. این شفق قطبی زیبا و خیر کننده روز دوشنبه در شمال فنلاند قابل مشاهده شد.

این هشتمین بار در ده روز گذشته است که شفق قطبی در این منطقه مشاهده شده است. منجم های محلی این پدیده را به حفره ای تاریک در سطح خورشید نسبت می دهند که با بادهای خورشیدی قدرتمند همراه می شود.