ویدیوها

euronews_icons_loading
خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی بر روی یخ های گرینلند

خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی بر روی یخ های گرینلند

یک خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی در گرینلند روی یخ ها با سرعت رانده شد و به نمایش پرداخت. هدف از انتقال این خودروی پرسرعتِ تماما برقی به گرینلند و تصویربرداری از آن، آگاهی رسانی در خصوص تهدیدات ناشی از سوخت های مایع بر محیط زیست، و آب شدن کوهای یخی در قطب شمال است.