ویدیوها

euronews_icons_loading
طغیان رودخانه جیان تانگ چین پس از توفان شدید

طغیان رودخانه جیان تانگ چین پس از توفان شدید

وقوع دو توفان پی در پی طغیان رودخانه جیان تانگ چین را در پی داشت. توفان منجر به شکل گیری امواج بسیار بزرگ و مخربی در این رودخانه شد. ارتفاع برخی از امواج تا ۱۵ متر گزارش شده است. این رودخانه به طول ۴۵۹ کیلومتر در شرق چین قرار دارد.