ویدیوها

euronews_icons_loading
رژه همجنسگرایان در بلگراد

رژه همجنسگرایان در بلگراد

صدها نفر روز یکشنبه در بلگراد، پایتخت صربستان و همزمان با حضور قابل توجه نیروهای امنیتی در رژه همجنسگرایان شرکت کردند. برای برگزاری این مراسم، نزدیک به پنج هزار نیروی پلیس از اولین ساعات بامداد در مرکز شهر مستقر شده بودند.

پیش از این بارها رژه همجنسگرایان به دلیل حمله مخالفان آنها به خشونت گراییده بود اما در روز یکشنبه هیچ حادثه خشونت آمیزی در بلگراد گزارش نشد.