ویدیوها

مسابقه بالون های هوای گرم در آلمان

مسابقه بالون های هوای گرم در آلمان

<p>بالون سوارانی از دوازده کشور مختلف روز یکشنبه در شهر گلادبک آلمان جمع شدند تا در شصتمین دور برگزاری رقابتهای هوانوردی گوردون بنت شرکت کنند. </p> <p>این مسابقه، قدیمی ترین و معتربرترین مسابقه بالون های هوای گرم (حرارتی) در جهان محسوب می شود. </p> <p>امسال چهل و هشت خلبان با ۲۴ بالون برای طی مسیر مسابقه، از جنوب آلمان رهسپار فرانسه و سپس اسپانیا و مدیترانه شدند تا درنهایت به مقصد در یونان برسند.</p>