ویدیوها

euronews_icons_loading
دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون

دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون

نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان روز چهارشنبه در یک برنامه گفت و گوی تلویزیونی به مشاجره و سپس زد و خورد پرداختند. نامزدهای جنبش دموکراتیک و بلوک صنایع سیاسی هنگام پخش زنده این برنامه به یکدیگر ناسزا گفتند. این مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی انجامید. انتخابات سراسری گرجستان روز هشتم اکتبر برگزار می شود.