ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایشگاه جنجالی عکاس آمریکایی در مسکو تعطیل شد

نمایشگاه جنجالی عکاس آمریکایی در مسکو تعطیل شد

نمایشگاه عکاسی یک عکاس آمریکایی که با موضوع کودکان در شهر مسکو آغاز به کار کرده بود، با بالاگرفتن اعتراضها بسته شد.

«مرکز برادران لومیر برای عکاسی» برگزارکننده این نمایشگاه بود.

یلنا میزولینا، سناتور حامی دولت روسیه، اعتراضها به این نمایشگاه را سازماندهی کرده بود. معترضان می گویند نمایشگاه تصویری جنسی از کودکان ارائه می کند و مطلوب کودک آزاران است.