ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

گارد ساحلی ایتالیا می گوید طی عملیاتی در آبهای لیبی ۶۰۵۵ پناهجوی گرفتار را نجات داده است. در همین اجساد نه پناهجوی دیگر از آب گرفته شدند. پناهجویان عمدتا سومالیایی و اریتره ای از سواحل لیبی سوار بر قایق هایی بدون ایمنی برای زندگی بهتر عازم اروپا بودند.