ویدیوها

طوفان چابا در کره جنوبی قربانی گرفت

طوفان چابا در کره جنوبی قربانی گرفت

<p>طوفان چابا شهر اولسان در کره جنوبی را درنوردید و بسیاری از خانه ها را ویران کرد. این طوفان مناطق ساحلی در جنوب کره جنوبی را هدف قرار داد که مقصد محبوب گردشگران است.</p> <p>دست کم یک نفر بر اثر وقوع این طوفان درگذشته است که مردی شصت ساله بود.</p>