ویدیوها

euronews_icons_loading
افزایش درگیری ها در کشمیر پس از کشته شدن یک دانش آموز

افزایش درگیری ها در کشمیر پس از کشته شدن یک دانش آموز

نیروهای هندی با گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور سعی کردند در شهر سرینگار کشمیر هزاران شرکت کننده معترض در مراسم خاکسپاری نوجوانی ۱۲ ساله را متفرق کنند.

در این درگیری ها صدها تن از معترضان بسوی پلیس سنگ پرتاب کردند.

این نوجوان در جریان یک تظاهرات ضد دولت هند کشته شده بود.

کشمیر در سالهای اخیر شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت هند بوده است.