ویدیوها

euronews_icons_loading
طوفان ویرانگر ماتیو در هائیتی

طوفان ویرانگر ماتیو در هائیتی

تصاویر هوایی از مناطق غربی کشور هائیتی، نشان دهنده خرابی های وسیع به جا مانده از وقوع طوفان مرگبار ماتیو است. ساکنان شهر ۳۱ هزار نفری ژرمی در غرب این کشور بشدت نیازمند وسایل اولیه زندگی هستند.