ویدیوها

euronews_icons_loading
جشنواره گرافیتی در مکزیکوسیتی

جشنواره گرافیتی در مکزیکوسیتی

جشنواره چهار روزه گرافیتی (نقاشی های دیواری) با حضور ده ها هنرمند خیابانی در مرکز مکزیکو سیتی برگزار شد.