ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

تظاهرات بر ضد اوبر در پرتغال

رانندگان تاکسی در پرتغال به خیابان های لیسبون آمدند تا مخالفت خود را با شرکت های رقیب همچون اوبر و کابیفای اعلام کنند. این شرکتها شامل نرخ مالیات، برنامه آموزشی و مقررات ایمنی متفاوتی از شرکت های تاکسیرانی می شوند. در جریان این تظاهرات اعتراضی رانندگان تاکسی عبور و مرور را در پایتخت پرتغال در ساعات پررفت و آمد آن مختل کردند.