ویدیوها

euronews_icons_loading
برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

برگزاری جشنواره بالون های هوای گرم در مرکز چین

پانزده بالون هوای گرم روز جمعه در مرکز چین به پرواز درآمدند. نزدیک به هزار گردشگر که به اینسی در استان هوبئی چین آمده بودند، از نزدیک تماشاگر این برنامه بودند.