ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر هوایی از تخریب های ناشی از توفان مَتیو در هائیتی

تصاویر هوایی از تخریب های ناشی از توفان مَتیو در هائیتی

پس از پایان توفان مَتیو که روز چهارم اکتبر (۱۳ مهر) هائیتی را درنوردید، چهار گروه از سازمان پزشکان بدون مرز اقدام به ارزیابی خسارت های وارده به تاسیسات پزشکی در پنج ناحیه این کشور کردند.

دسترسی به نواحی آسیب دیده در این کشور به دشواری صورت می گیرد. نوع و میزان کالاهای مورد نیاز در این مناطق همچنین در دست بررسی است. مقامات هائیتی از کشته شدن صدها نفر در این کشور بر اثر توفان مَتیو خبر داده اند. احتمال شیوع بیماری وبا در مناطق آسیب دیده بالا ارزیابی شده است.