ویدیوها

euronews_icons_loading
دلقک های مکزیک در دفاع از منزلت حرفه ای خود تظاهرات کردند

دلقک های مکزیک در دفاع از منزلت حرفه ای خود تظاهرات کردند

صدها نفر از دلقکان حرفه ای روز چهارشنبه در مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک در دفاع از حرفه خود تظاهرات کردند. شرکت کنندگان اعتراض خود را نسبت به جنجال بر سر دلقک های «وحشت آفرین» ابراز کردند.

معترضان با تجمع در برابر بنای انقلاب مکزیک در مرکز پایتخت این کشور فریاد زدند «ما دلقکیم، آدم کش نیستیم.»

این تظاهرات بخشی از تجمع سالانه دلقک ها در سراسر آمریکای جنوبی بود که شامل برگزاری نمایش از سوی آنها در چند شهر و مسابقه لباس دلقک ها می شود.