ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد

تظاهرات مسلمانان رم در اعتراض به کمبود مسجد

گروهی از مسلمانان در شهر رم در اعتراض به آن چه کمبود مسجد در پایتخت ایتالیا اعتراض کردند.

حدود یک میلیون مسلمان در ایتالیا زندگی می کنند و مسلمانان می گویند که کمبود محلهایی که به عنوان محل عبادت آنها به رسمیت شناخته شده است، باعث شده که آنها محلهای دیگر را برای عبادت انتخاب کنند.

منتقدان کمبود مسجد در ایتالیا می گویند که چنین اتفاقی باعث می شود که زیر نظر گرفتن جوانان مسلمان دشوارتر شود و مسیر تندروشدن آنها هموارتر شود.