ویدیوها

فرار صدها نفر از شهر قیاره در جریان نبرد موصل

فرار صدها نفر از شهر قیاره در جریان نبرد موصل

<p>صدها نفر از ساکنان شهر قیاره در جنوب موصل از درگیری های این منطقه میان نیروهای عراقی و اعضای داعش گریختند. </p> <p>تخمین زده می شود که همچنان در شهر موصل و مناطق اطراف آن نزدیک به یک و نیم میلیون نفر ساکن باشند و در جریان درگیرها، حدود یک میلیون نفر از این منطقه فرار کنند.</p>