ویدیوها

euronews_icons_loading
تصویر هوایی از منطقه زلزله دیده در ایتالیا

تصویر هوایی از منطقه زلزله دیده در ایتالیا

تصویری از خسارات ناشی از دو زمین لرزه ای که هفته پیش مرکز ایتالیا را تکان داد. زلزله ای مشابه در ماه اوت نیز در این منطقه رخ داده بود.

زمین لرزه نخست ساعت ۷ و۱۰ دقیقه بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی با قدرت ۵.۴ در مقیاس ریشتر و زلزله دوم حدود دو ساعت بعد، با قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر، مرکز ایتالیا را تکان داد.