ویدیوها

euronews_icons_loading
آوارگان عراقی در انتظار خبری از تل عفر

آوارگان عراقی در انتظار خبری از تل عفر

صدها خانواده که بیش از دو سال پیش از تل عفر گریخته اند در انتظار شنیدن خبر آزادسازی شهرشان از کنترل گروه «دولت اسلامی» مشهور به داعش هستند.
به تازگی شبه نظامیان شیعه مذهب، عملیاتی را برای بازپس گیری تل عفر آغاز کرده اند. این عملیات بخشی از عملیات بزرگ تر آزادسازی موصل است. این خانواده ها ترکمن های سنی مذهب هستند و می گویند که امیدوارند تا پس از آزادی تل عفر به خانه بازگردند.