ویدیوها

euronews_icons_loading
معترضان خواستاری برکناری جاکوب زوما شدند

معترضان خواستاری برکناری جاکوب زوما شدند

هزاران نفر طی تظاهراتی در شهر پروتوریا در آفریقای جنوبی خواستاری برکناری جاکوب زوما، رئیس جمهوری این کشور از قدرت شدند. معترضان و منتقدان خانواده آقای زوما را به سوء استفاده از نفوذ خود برای سودجویی های تجاری و خود وی را به تضعیف دموکراسی کشور متهم می کنند.